شماره تماس : ۰۲۱۸۸۵۵۹۴۸۵ و ۰۹۱۲۱۶۴۱۸۴۲

نور در طراحی دکوراسیون

تاثیر نور طبیعی در دکوراسیون در تاریکی زیبایی معنایی نخواهد داشت ، و نور است که زیبایی را نمایان می کند و باعث می شود که به چشم بیاید . بازتاب نور از جسم است که باعث می شود ما آن جسم را ببینیم . نور در طراحی دکوراسیون داخلی ، در کنار عناصری مانند رنگ و مصالح و نظم فضایی و ...  نیز مطرح می باشد و باید به عنوان یک عنصر  مجزا به آن توجه ویژه شود . از مشخصه های نور طبیعی در دکوراس...
ادامه مطلب