شماره تماس : ۰۲۱۸۸۵۵۹۴۸۵ و ۰۹۱۲۱۶۴۱۸۴۲

طراحی دکوراسیون هتل

نور در طراحی دکوراسیون
نکاتی در طراحی دکوراسیون هتل هتل های امروزی خود بوسیله روش های هوشمندانه و خلاقانه ، خود را با تغییرات سریع اجتماعی وفق می دهند . و در اینجا یازده روش جدید که در طراحی دکوراسیون هتل های مدرن به کار میروند بیان می شود : طراحان داخلی هتل های امروزی با به کار بردن طرح های جدیدی در اتاق هتل ها و بوجود آوردن محیط های شخصی در فضاهای مختلف ، مفهوم هتل را در اذهان مسافران از مکانی برا...
ادامه مطلب